جنگل داستان عشق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   156 71.43% with 21 votes

در این سفر جنگل، این انسان شناس هرگز فکر نمی کردم او 'د دیدار این جنگل زیبا جین، جین و هرگز فکر نمی کردم او' د سقوط برای یک پسر شهر، اما در حال حاضر که آنها چهره به چهره، آنها می دانند که هیچ چیز نمی خواهد این دو را نگه دارید بوسیدن ماجراجویان از هم جدا!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را کلیک کنید و بوسه. با کلیک ماوس خود را به فرار کنند.

SkillCoolKissingTimedRomanceLoveKissAvoidTimeGirlChallengeSkillJungleStory