Jungle Jump Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Giúp động vật thoát khỏi cháy rừng! Trả lại cho họ qua sông đến đồng vắng. Bạn sẽ có được một cuộc sống khác mỗi 500 điểm. Cũng xem ra cho sức mạnh-up. Một số là tốt, một số thì không. Thu thập các mặt hàng có thể cung cấp cho bạn một cuộc sống hoặc các điểm. Một số collectables làm cho mái chèo gỗ lớn hơn hoặc nhỏ hơn.

Điều khiển:
Trong game

Adventure Escape Mouse Skill Collecting Animal Jumping Jungle