جنگل پرش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کمک به حیوانات فرار از آتش جنگل! گزاف گویی آنها را در سراسر رودخانه به بیابان. شما دریافت می کنید یکی دیگر از زندگی هر 500 امتیاز. همچنین مراقب قدرت یو پی اس. برخی خوب هستند، برخی از آنها نیست. جمع آوری اقلام ممکن است به شما زندگی یا نقاط دیگری به من بدهید. برخی کلکسیونی دست و پا زدن چوب بزرگتر و یا کوچکتر.

کنترل بازی:
در بازی

Adventure Escape Mouse Skill Collecting Animal Jumping Jungle