Jumpit 2: Dockyard Run Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   31 75% with 4 votes

Tại sao anh lại chạy? Có vấn đề gì? Bạn biết lý do tại sao bạn 'lại nhảy: bởi vì nó' s một mùa thu dài khủng khiếp. Và thậm chí dính vào con số có thể được squished.

Điều khiển:
Không gian thanh để nhảy.

PlatformsJumpingJumpitDockyard