Nhảy Paanda Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Trong trò chơi này mát mẻ tốc độ nhanh, giúp gấu trúc thu thập thực phẩm cho anh ta, thoát khỏi anh ta từ những trở ngại.

Điều khiển:

sử dụng chuột để chơi

PlatformsCollecting AnimalPandaJumpingPaanda