Jumpie 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Sling bóng của bạn chỉ cần phải để cho ông đi qua tất cả các hoops mà không cần chạm vào vành.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingBallJumpie