پرش به بالا 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

پرش به بالا بازگشته است پس از یک انتظار طولانی. این زمان آن را تا سطح بیشتر، بیشتر عناصر و گرافیک بسیار بهتر است. دون 'تی می خواهید به این می گویند، اما هنوز هم ما در حال تلاش به زمین نزدیک تر به پرچم: D

کنترل بازی:

نگه داشتن ماوس در مقابل از مفصل، آن را به سریعتر حرکت می کند. وقتی که شما آماده هستند، کلیک کنید و نگه دارید و با کلیک چپ ماوس به هدف و رها به پرش.

RunningJumping