Nhảy 'nó Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   31 75% with 4 votes

Sự thành công hay cái chết của miễn phí chạy tất cả phụ thuộc vào không khí, bạn có thể ghi bàn.

Điều khiển:
Không gian thanh hoặc X -. Chuyển
Don 't mùa thu.

PlatformsJumpingJump-it