Trong nhảy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Kiểm tra kỹ năng sợi dây thừng bước nhảy của bạn và mở khóa quần áo và nguồn gốc, mới. Trong mỗi vòng bạn sẽ có được 3 cố gắng, nhấn Enter để tiếp tục bỏ qua sau khi bạn bị trượt chân hơn các sợi dây thừng.

Điều khiển:
Không gian thanh - Để bỏ quaphím mũi tên -. Để di chuyển.

Role PlayingGirlJumping