پرش در بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

تست مهارت های طناب پرش خود را به و باز کردن قفل لباس های جدید و پس زمینه است. در هر دور به شما دریافت می کنید 3 تلاش می کند، را وارد کنید ما این است به ادامه پرش پس از شما را بیش از طناب پایش به سنگفرش گیر انجام را فشار دهید.

کنترل بازی:
نوار فضا - برای جست و خیز کلید های پیکان (فلش)
-. به حرکت می کند.

Role PlayingGirlJumping