پارکینگ جت ادم تنومند و بدقواره بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   74 63.64% with 11 votes

شما یک خلبان هواپیما جت ادم تنومند و بدقواره.
وظیفه شما این است برای پارک هواپیما فرود در یک
منطقه پارکینگ است. اجتناب از برخورد هواپیماها و دیگر اشیاء
در فرودگاه. جمع آوری سکه ها را به امتیاز.

کنترل بازی:

استفاده از WASD یا کلیدهای پیکان به رانندگی کنید.

DrivingAircraftParking