Jolly ao - Spot sự khác biệt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   123 80% with 15 votes

Tìm năm khác biệt giữa hai hình ảnh. Tác phẩm nghệ thuật tốt, thư giãn effect.Click trên 5 điều mà bạn thấy khác nhau giữa hai hình ảnh để tiến tới cấp độ tiếp theo.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleDifferenceAndroid JollyPondSpot