براوو جانی قهرمان فوتبال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3310 76.74% with 43 votes

براوو جانی کردم برخی از مهارت های فوتبال ... راهنما جانی به نمره اهداف به عنوان بسیاری که ممکن است. شما 10 شانس به نمره اهداف به عنوان بسیاری از شما می توانید. هر هدف شما می دهد 100 امتیاز، امتیاز 800 امتیاز را به بازی دور جایزه.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SportsBallSoccerFootballAndroid JohnnyBravoChamp