Johnny Bravo Thức ăn nhanh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Bạn có thích trò chơi với Johnny Bravo? Sau đó chúng tôi cung cấp cho bạn một trò chơi thực sự rất tốt bụng và vui với Johnny Bravo, nơi bạn phải giúp anh ta trở thành cơ bắp hơn, ăn rất nhiều thức ăn. Giúp Johnny để chạy trong các thức ăn nhanh và bắt tất cả các thực phẩm tốt mà rơi từ trên cao, không ăn bom và nổ bởi vì nó làm cho bạn bị mất điểm. Vượt qua từng cấp thu thập các số món ăn mà bạn đã thiết lập trong trình đơn và nâng tỷ số cho mỗi cấp độ. Giúp Johnny để trở thành cơ bắp hơn.

Điều khiển:

Sử dụng mũi tên để di chuyển với Johnny Bravo và phím Space để ăn thức ăn tốt. Cố gắng tránh những thực phẩm xấu.

Collecting FoodGirlsJohnnyBravoFast