براوو جانی فست فود بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

آیا دوست دارید بازی با براوو جانی؟ سپس ما به شما یک بازی واقعا بسیار زیبا و خنده دار با براوو جانی که در آن شما باید به کمک به او برای تبدیل شدن به بیشتر عضلانی، خوردن غذا بسیار ارائه دهد. راهنما جانی را در فست فود اجرا و گرفتن تمام مواد غذایی خوب است که از بالا می افتد، انجام بمب غذا خوردن نیست و دینامیت به دلیل آن را می سازد شما امتیاز از دست بدهند. تصویب هر سطح جمع آوری تعدادی از غذاهای که شما در منوی تنظیم و ساخت نمره برای هر سطح. راهنما جانی برای تبدیل شدن به عضلانی تر.

کنترل بازی:

استفاده از فلش به حرکت می کند. با براوو جانی و فضای کلید برای خوردن غذای خوب سعی کنید برای جلوگیری از مواد غذایی بد.

Collecting FoodGirlsJohnnyBravoFast