Chạy bộ trong địa ngục Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   42 66.67% with 6 votes

Sau khi ngủ trong quan tài của ông trong nhiều thập kỷ, thời gian của mình cho "skully " để thức dậy và làm tập luyện của ông. Thời gian của mình để chạy bộ trong địa ngục!

Điều khiển:

mũi tên lên -> Chuyển.
Down Arrow -> Slide.
mũi tên lên x2 -.> nhảy đôi

AdventureActionSkeletonCollecting Running