دویدن در جهنم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

پس از خواب در تابوت او برای چندین دهه، زمان خود را برای "skully " از خواب بیدار و انجام تمرین خود را. زمان خود را برای آهسته دویدن در جهنم!

کنترل بازی:
های

Arrow UP -> رفتن به.
فلش رو به پایین -> اسلاید.
پیکان بالا X2 -> پرش دو

AdventureActionSkeletonCollecting Running