Jj 's Flower Garden Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   80 100% with 8 votes

Bước vào khu vườn này danh lam thắng cảnh tuyệt vời và JJ giúp đỡ và con chó con của mình mang lại một số màu sắc và cuộc sống vào thế giới! Trồng hoa đẹp mới cho khu vườn của mình bằng cách giúp các nhà máy đủ lượng nước và chất dinh dưỡng cần thiết.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingPlantsFlowerGirlsJj-sGarden