جواهر فروشی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

اهداف سطح از پول ساخت گردنبند را برای مشتریان خود.

کنترل بازی:
با کلیک بر روی مشتری با استفاده از ماوس خود را به انتخاب الگو و مهره های مورد نیاز برای طراحی گردنبند را کلیک کنید. کلیک کنید برای فروش گردنبند و جمع آوری پول.

Role PlayingSimulationGirlMatching Android JewelryStore