رویای روز جنی ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

هنگامی که جنی دارای مقدار زیادی از وقت آزاد، او را دوست دارد به اجازه راندگی ذهن خود را به daydreams. امروز، او 'در وسط جنگل های کوه نشسته و سرگردان در سبک در حالی که بدانم در مورد زندگی.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس خود را به کلیک بر روی و از طریق شناور مو، لباس، و گزینه های لوازم جانبی.

Dress UpGirlsFashionGirlStyleClothesDressDress UpJennie-sDream