Sứa Sniper Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Sử dụng các goggle và tại chỗ Magical Jelly Thịt ba chỉ dưới biển.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

ShootingSniperAnimalFirst Person ShooterJellyFish