ژله ماهی تیرانداز از خفا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

استفاده از ماهی و نقطه جادویی شکم ژله زیر دریا.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به هدف و شلیک کنید.

ShootingSniperAnimalFirst Person ShooterJellyFish