Jelly Drop Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   91 90% with 10 votes

nó 's vui chơi!

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleFruitAndroid