Khối thạch Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   71 87.5% with 8 votes

Khối thạch là một khối trò chơi sụp đổ. Có sân chơi vui vẻ và có được điểm số cao nhất.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMatching Android JellyBlocks