ژله توپ 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   14 20% with 5 votes

در رقابت های تابستان در شهر ژله، بنابراین بسیاری از ژله به ساحل به ساحل دروازه رو زیر توپ رقابت می آیند، وجود دارد به طوری که بسیاری از تیم ها سعی در مسابقه ثبت نام کنید. اما تنها یک تیم می تواند برنده شدن و دریافت جایزه در رقابت است. و تیم باب بوده است موفقیت را در بخش نهایی با تیم سالن. در حال حاضر آنها در تلاش برای دریافت جایزه در رقابت است، به طوری که برندگان؟ تیم bob یا تیم سالن؟ باعث برنده در دست شما بستگی دارد. تیم سالن، ضرب و شتم و ایجاد تیم باب به مسابقات قهرمانی می شود.

کنترل بازی:
کلید چپ و راست فلش به حرکت ژله. و سعی کنید به ضربه زدن به توپ با سر ژله، باعث شود که توپ رو سریع تر و قوی خواهد بود.

BallSoccerVolleyballJelly