جیپ مسابقه 3D بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   91 90% with 10 votes

جیپ خود را در این بازی جدید 3D مسابقه. انتخاب حالت بازی خود را از دشواری و درایو را از طریق جنگل. جمع آوری امتیاز به نمره و تقویت کننده برای سرعت بخشیدن به سرعت. شما نیاز به پیروزی در مسابقه به واجد شرایط برای سطح بعدی. همه بهترین!

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به نژاد.

DrivingActionRacingJeepRace