It 's Raining Man Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Một thí nghiệm khoa học đã đi sai, những vật thể nguy hiểm rơi xuống từ bầu trời - bạn có thể giúp Flint tránh thịt viên và tiết kiệm trong ngày không?

Điều khiển:
trong game

Funny Cloudy