Đảng Israel Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Israel có những bãi biển cát lớn, một cái nhìn đẹp của biển Địa Trung Hải và các bên lớn, bạn biết không? Bạn 'lại mời, nhưng bạn phải nhìn tốt! Gordon Bãi biển bất cứ ai?

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

KidsDress UpBeachPartyIsraeli