حلزون آهن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   101 90.91% with 11 votes

کشتن دشمنان شما به عنوان دزدکی حرکت کردن پشت سر آنها را قطع گلوی خود را، و یا فقط آنها را شلیک کنید.

کنترل بازی:
W به پرش.
A و D برای حرکت به چپ و راست.
S تا پنهان شوند E
به استفاده از چاقو انجمن F به پرتاب می.
Z به راه اندازی مجدد انجمن ماوس را به هدف و شلیک کنید.

FightingActionBloodKillingIronSnail