Sắt Serpent: Quốc phòng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Tháp quốc phòng trò chơi, về cuộc thám hiểm trên hành tinh khác. Các nhà khoa học phát hiện thấy có con quái vật rất hung hăng, mà muốn phá hủy cơ sở của bạn. Bạn phải bảo vệ nó!

Điều khiển:
Trong trò chơi

Strategy Defense Monster Tower Iron Serpent