آهن مار: دفاع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بازی برج دفاعی، در مورد سفر در سیاره های دیگر است. دانشمندان وجود دارد هیولا بسیار تهاجمی، که می خواهند از پایگاه خود را برای از بین بردن. شما باید از آن دفاع!

کنترل بازی:
در بازی

Strategy Defense Monster Tower Iron Serpent