Iron Man trò chơi: Makluan vòng Rampage Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   7310 87.95% with 83 votes

Thu bài và tránh bị rơi và đưa xuống bởi các đối tượng khác nhau mà bạn đi qua. Sử dụng lửa chuột tại các chướng ngại vật và kẻ thù.

Điều khiển:
trong trò chơi

Funny Iron-man