Iron Man Games : bay thử nghiệm 2.0 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   255 83.33% with 30 votes

Tony Stark phải don phù hợp với Iron Man của mình để tiết kiệm thành phố từ quân đội Mandarin ' s robot phản diện . Sau đó, ông có thể đi chiến đấu để Mandarin !

Điều khiển:
trong game

Funny Iron-man