بازی مرد آهن: تست پرواز 2.0 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   255 83.33% with 30 votes

تونی استارک باید کت و شلوار مرد آهن خود را به نجات شهرستان را از ماندارین 's با ارتش روبات شرور دان . پس از آن او می تواند به مبارزه به ماندارین را!

کنترل بازی:
در بازی

Funny Iron-man