مرد آهنین نبرد شهر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   4821 69.57% with 69 votes

راهنما مرد آهنین شکست همه روبات های دشمن برای محافظت از شهرستان. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:

با استفاده از ماوس برای کنترل و به ساقه دشمن.

RobotsFightingShootingFlyingRetroIronBattleCity