Iron Man Armored Tư pháp Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11515 88.46% with 130 votes

Chống lại máy bay ác và đánh bại tiếng để phục vụ công lý trong mới Iron Man trò chơi này!

Điều khiển:
Phím mũi tên - Di chuyển
Spacebar -. Repulsor Ray
Z -.. Tên lửa
X - Uni Beam.

ShootingActionShoot 'em UpFlyingIronArmoredJustice