آهن مرد زرهی عدالت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11515 88.46% with 130 votes

مبارزه با هواپیماهای بدون سرنشین بد و شکست ماندارین برای خدمت به عدالت در این بازی جدید مرد آهنین!

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت می کند فاصله
-. Repulsor ری
Z - موشک های تخصصی X - دانشگاه پرتو.

ShootingActionShoot 'em UpFlyingIronArmoredJustice