Iron Man 3: chống bạo động của các máy móc Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   501139 78.28% with 640 votes

Đánh bại quân đội của máy chiến tranh! Một chất lượng cao Iron Man platformer với các yếu tố Parkour.

Điều khiển:
Trong trò chơi

ActionIron Man 3