رشته فرنگی از طریق مسنجر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پدر روبی صهیونیستی خارج از شهر در یک تور کسب و کار. در حال حاضر او سفارت رستوران نودل خود است. کمک روبی در کسب و کار پدران خود را با اجرای یک رستوران موفق. خدمت همه چیز از سفارشات ماکارونی تک به دستورات پیچیده دسته کوچک موسیقی جاز. پس از باز کردن بسیاری از اقلام در هر سطح. خدمت سفارشات راست و مشتریان خود را راضی نگه دارید! استفاده از موس به بلند کردن و رها کردن اشیاء. را فشار دهید فسفر به توقف بازی ها. لذت بردن از!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

CookingInstantNoodles