Quái vật vô hạn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Đưa ra các ông chủ quái vật mạnh mẽ bằng cách bắn tay sai của mình. XP được nâng cấp để đánh bại ông chủ.

Điều khiển:
WASD để di chuyển. R để tải lại. Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

ActionShoot 'em UpPurchase Equipment UpgradesGunsMonstersInfinite