Infestor Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   80 100% with 8 votes

Phát hành quyền hạn phá hoại của bạn và kiểm soát của kẻ thù của bạn!

Điều khiển:
Left & Right Arrow keys - To move.Z or Up Arrow key - To jump.X - Take Control of Human: X - Shoot.C - Release From Your Host.

AdventurePlatformsObstacleJumpingInfestor