Đến lần nữa Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

cơ sở của bạn đang bị tấn công bởi quân địch và nó 's công việc của bạn để đưa chúng ra! Bạn có thể mua vũ khí mới với số tiền bạn kiếm được sau mỗi ngày là xong! Bạn có thể giữ pháo đài cho đến khi tất cả 19 ngày đã trôi qua

Điều khiển:

sử dụng bàn phím và chuột của bạn

FightingShootingDefenseBloodKillingTowerIncomingAgain