در فضا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   60 100% with 6 votes

در جهان در حال تحول، فضای انبار بزرگراه با سرعت بالا ساخته شده است. رانندگی اتومبیل های ورزشی با سرعت بالا خود را به مقصد بدون توفنده آن. شما باید بسیار ماهر و با رفلکس سریع به قادر به پایان برسد. آن را امتحان کنید در حال حاضر!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی خود را.

DrivingSpaceRacingCollecting