Sửa lại 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Bắn zombie hạn chế tại các gai và lưỡi cưa để ảnh hưởng đến một zombie để tất cả trên một cấp độ.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ThrowingBloodGoreZombiesKillingAndroid Impale