بر چوب اویختن 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

ساقه زامبی محدود در خوشه و دیدم پره به تاثیر یک انسان زنده به همه بر روی یک سطح است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ThrowingBloodGoreZombiesKillingAndroid Impale