جاودانه محاصره بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

انبوهی از زامبی در حال تلاش برای به دست آوردن مغز شما! از خودت دفاع کن. استفاده از قدرت های ویژه، خرید ارتقاء و برنده دعوا رئیس. کنترل: ماوس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Strategy Archery Defense Girl Medieval Immortals Siege