תארו לעצמכם אמן משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

ב 'מצב אתגר' תוכל ללמוד את הטכניקות השונות לציור, כגון צבעי ערבוב, קווי המתאר ציור, וכו'שים את זה הלכה למעשה על ידי יצירת ציורים יפים במצב חופשי.

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק עם עכבר בלבד.

KidsColoringImagineArtist