Hình rối loạn Ashley Judd Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Sắp xếp các mảnh đúng để tìm ra các hình ảnh. Để trao đổi một mảnh 's vị trí, nhấp vào mảnh, và sau đó là láng giềng. Các bạn được nhanh hơn để hoàn thành, điểm số hơn vào tài khoản của bạn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleKidsGirlSeriesGirlsImageDisorderAshleyJudd