قلب یخی 5 تفاوت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   103 76.92% with 13 votes

یافتن پنج تفاوت در دو عکس. بازی های جالب، تصاویر زیبا، بزرگ حلق آویز در وقت آزاد خود را.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

LoveDifferenceAndroid DefaultHeartDifferences