اسکیت روی یخ دختر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آماده شدن برای جلسه اسکیت فوق العاده سرگرم کننده یخ به سرعت به یک نمایش مد بزرگ تبدیل، به ویژه هنگامی که کمد لباس های زمستانی خود را با بسیاری از آیتم های لباس های شیک و زیبا، لوازم جانبی گرم پر شده! آمد تا با مد زمستان شیک نگاه است که کمک خواهد کرد که این یخ اسکیت باز بی باک تمام توجه بر روی یخ!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpGirlDress UpSkating